HYDROLINE konsulting

 

Med över 25 års professionell erfarenhet från  IT-branchen kan vi tillföra senior spetskompetens till viktiga projekt.
Vi jobbar gärna med svåra tekniska utmaningar och under tidspress. När det gäller större företag med ramavtal för
upphandling av konsulttjänster så jobbar vi som underkonsult via de flesta konsultbolag.

Prestanda-analys & tuning

Testledning

Avancerad testning (prestandatest, automattest, systemtest)

Processer,   kravhantering och kvalitetssäkring

 

Telecom, Fault Management, Ekonomisystem, Ekonomianalys, Logistik, Databaser, Säkerhetsklassade Signalsystemför järnväg, Nätverk,
Programutveckling, UNIX, Storage, Hårdvara, Audio/Video, etc.

 

För mer information - kontakta Hans Hagberg